Vandrarhemmet är en ideel förening som hjälper socialt utsatta och tillsammans bedriver vi vandrarhemmet. Vi är också ett alkoholfritl alternativ för trevlig samvaro I samarbete med LP-verksamheten

Om Vandrarhemmet Risö

En ö utanför Göteborg

Om Risö projektet

Från Länsstyrelsen ser man gärna området från Fotö ut till Vinga som ett kommande naturreservat. Att arbetskollektivet på Risö också skulle serva området med information, städning med mera. Nu när vi fört många samtal med socialt aktiva och i synnerhet ledningen för Risö är det ett fungerande utslussboende som är det stora behovet idag. Bevisligen är det också så att alltför många som genomgår en behandling ramlar tillbaka när de inte lyckas bryta med sin gamla destruktiva bekantskapskrets, här kommer kollektivet på Risö in en plats att växa in i samhället. Här vill vi återvinna både människor och material.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Hur det började

Historia

Janne vad ska hända med Risö?

Spontant så utbrast han till svar;”Varför inte ett vandrarhem som drivs genom ett arbetskollektiv.”Dessa tankar från förra våren har utvecklat sig till bildandet av en lokal förening med LP-anknytning. Flera församlingar backar upp projektet som har tydliga sociala förtecken. - För flera av oss som är engagerade så ser vi tydligt att det finns en möjlighet för ideella organisationer och församlingar att tillsammans vara en viktig del i vårdkedjans slutskede. Vårdkedjan som Jan åsyftar är de trappsteg som en missbrukare erbjuds för att en dag leva ett drogfritt liv med alla de positiva fördelar det innebär.

- Alla kan inte driva ett behandlingshem med all den kompetens som krävs av exempelvis terapi, medicin, handledning med mera. Men som medlem i en församling kan jag engagera mig och det är utifrån den infallsvinkeln jag ser en framtid här med flera ”rena” före detta missbrukare som en dag stolt säger att de fått ett nytt liv. Initiativet verkar ligga helt rätt i tiden. Visionen har smittat av sig till folk inom olika befattningar inom både näringsliv och kommunal förvaltning.

Låt barnen uppleva skärgården

Sommarläger

En församling i Göteborg har använt vårt vandrarhem några gånger så barnen får uppleva den svenska naturen och samtidigt ha roligt.