Om Risö projektet

En Ö utanför Göteborg

Ett väl dokumenterat öppet socialt koncept har snabbt fått ett gensvar som man vill se förverkligat. Från Länsstyrelsen ser man gärna området från Fotö ut till Vinga som ett kommande naturreservat. Att arbetskollektivet på Risö också skulle serva området med information, städning med mera, ser mina ledsagare på ön, Jan Hilding, Göte Glennlid och Håkan Fransson, som en helt naturlig del framöver. - Nu när vi fört många samtal med socialt aktiva och i synnerhet ledningen för Risö är det fungerande utslussboende som är det stora behovet idag. Bevisligen är det också så att alltför många som genomgår en behandling ramlar tillbaka när de inte lyckas bryta med sin gamla destruktiva bekantskapskrets, intygar Göte samtidigt som han visar oss runt i huvudbyggnaden och berättar om alla saker som skänkts till projektet. Under vintern har han och en person, som genom arbetsförmedlingen knutits till renoveringen, spikat, sågat och spacklat för att göra de första rummen beboliga igen. - Här vill vi återvinna både människor och material, säger Håkan med en ton som bottnar i mer än fyndighet och fortsätter. - För mig som till vardags jobbar drogförebyggande och i synnerhet med ungdomar är det naturligt att följa detta projekt som i gengäld ger mig inspiration genom att det sociala engagemanget på flera sätt är tätt hopkopplat..

 

 

Historia

Hur det började

Janne vad ska hända med Risö?

 

Spontant så utbrast han till svar;”Varför inte ett vandrarhem som drivs genom ett arbetskollektiv.”Dessa tankar från förra våren har utvecklat sig till bildandet av en lokal förening med LP-anknytning. Flera församlingar backar upp projektet som har tydliga sociala förtecken. - För flera av oss som är engagerade så ser vi tydligt att det finns en möjlighet för ideella organisationer och församlingar att tillsammans vara en viktig del i vårdkedjans slutskede. Vårdkedjan som Jan åsyftar är de trappsteg som en missbrukare erbjuds för att en dag leva ett drogfritt liv med alla de positiva fördelar det innebär.

 

- Alla kan inte driva ett behandlingshem med all den kompetens som krävs av exempelvis terapi, medicin, handledning med mera. Men som medlem i en församling kan jag engagera mig och det är utifrån den infallsvinkeln jag ser en framtid här med flera ”rena” före detta missbrukare som en dag stolt säger att de fått ett nytt liv. Initiativet verkar ligga helt rätt i tiden. Visionen har smittat av sig till folk inom olika befattningar inom både näringsliv och kommunal förvaltning. Andra organisationer har visat intresse för att hyra ön men nekats.

Upplev en fantastisk vistelse i Göteborgs skärgård

Upplev Västkusten

Vandrarhemmet Risö