Adressen för upphämtning till Risö: Stora vägen 5 47545 Fotö, liten hamn kallad Kilen, vi hämtar längst ut på piren