Kollektivet-Åter till livet

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
  • En unik plats i skärgården för att hitta tillbaka till livet.
  • Driva ett vandrarhem i Fotö-Vinga skärgård.
  • Bygga och underhålla anläggningen på Risö.
  • Möjlighet att hitta sin plats, yrke och väg framåt.

Risö projektet har sedan starten 2009 byggts av ett arbetskollektiv, där enskilda har fått möjlighet att hitta tillbaka till ett fungerande liv.

Boende arbetskollektiv

2019 är vi klara med att ta emot boende i arbetskollektivet. Vår målgrupp är unga vuxna som kommer från missbruk och utanförskap,  18-30 år.

Behoven idag i samhället är enorma. Vi lever med en total misär, det skapas hela tiden alternativa samhällen där människor utnyttjas av kriminella till droghandel, sexhandel eller annan svart arbetskraft. Många ungdomar lever i hemlöshet och är totalt utlämnade till dessa krafter för att överleva.

Vi vill erbjuda personer en väg ut ur misär. Finns viljan att komma tillbaka till livet, så kan vi hjälpa till.

Det går att göra skillnad och att hjälpa människor “tillbaka till livet”. Vi i Risö projekt vill vara med att göra skillnad.

Risö är en plats där vi tror på att bygga relationer med vanliga människor som är engagerade i Risö projektet. Här i vår kommun har vi många unika möjligheter att bygga relationer, föreningar, församlingar och i våra företag. Att få ta en person från misär in till gemenskap på Risö.

Vi bygger på Kristen grund och vi erbjuder även kristen gemenskap. Alla är välkomna, att vara kristen är absolut inget krav. Men vi är tydliga om det liv vi fått i vår relation till Jesus Kristus.

Vi vill hitta det unika i varje person som kommer till arbetskollektivet, en personlig plan ska utformas. Planen skall leda till framtid, genom arbetsträning och eventuell utbildning, till arbete, bostad och en plats i samhället.

Vi tror att vi kan göra skillnad!

.