Kalender

Kalender

28 april Årsstämma på Risö kl 16. Båt från Gamla Hamnen, Fotö

17-19 maj Konferens i Sion, Fotö. Evangelicenter, LP m fl medverkar

1 juni Risödag vid Café Boa, Fotö